28.november 2017, version 12.1

Feature Beskrivelse
Forslag til Tilbud Bonuspoint er fjernet og vises ikke længere på prislappen på billedet eller i tilbudsteksten i Appen. Der vises i stedet en "Førpris" og en "Nu kun" pris.

8.november 2016, version 12

Feature Beskrivelse
Forslag til Tilbud Knappen "Gem som kopi" hedder nu "Gem som ny"
ButikBonus Hvis der er skrevet en meddelse til kortholder så vil første linie af meddelelsen vises direkte på hovedsiden på valgt kort, lige under kortnummer og saldo

23.september 2016, version 11

Feature Beskrivelse
Promotion Priser og bonus inkluderes ikke længere i beskrivelsen, men kan i stedet vælges seperat til/fra
Værdikupon Hvis der eksisterer aktive værdikupon programmer så vises de i sidemenuen under fordelsprogrammer. Vælges et værdikupon program så åbnes et nyt vindue hvor kundens mobilnummer kan indtastes og der kan udstedes nye værdikuponner eller ændres status på eksisterende. F.eks kan udstedte værdikuponer indløses.
Transaktion Der checkes på om den beregnede værdi der reelt indsættes er større end 0. Hvis værdien er 0 så skrives en fejlbesked i den orange statusbjælke
Opret nyt kort Det var muligt at trykke på gem knappen et antal gange hurtigt efter hinanden som resulterede i at det nye kortnummer blev forsøgt oprettet flere gange. Det er nu rettet så der kun kan trykkes én gang på gem som nu herefter bliver deaktiveret.

29.august 2016, version 10.1

Feature Beskrivelse
Promotion Der er tilføjet en mulighed for at inkludere butikkens navn lige under top banneret på PDF siden.
ButikBonus I transaktionstabeller er kolonnen "Beløb" omdøbt til "Transaktion". Det er mere korrekt da enheden kan variere mellem Kr, Point, Mærker ...
ButikBonus Link til "Forside" i menuen er fjernet for at reducere størrelsen på menuen. Linket findes stadig på log ind siden.
Ekort Hvis der er indtastet noget i kort/mobil nummer feltet på hovedsiden og der trykkes på Ekort knappen så vil vinduet med nyt Ekort ikke åbnes, men i stedet tolkes det som et tryk på OK knappen.
Nyt kort Hvis Ekort er aktiveret så kræves der indtastning af telefon nummer ved oprettelse af nyt kort. Hvis programmet understøtter både Ekort og almindelige plastic kort, så kræves der kun telefonnummer hvis kortnummeret er indenfor Ekort intervallet.
ButikBonus Ny setting på et program til at styre om der tillades kun ét kort eller flere kort oprettet på samme kunde.
ButikBonus Ny setting på et program til at styre om MobilePay anvendes. Styrer om MobilePay knappen vises (til at vise MobilePay kvitteringer).

5.august 2016, version 10

Feature Beskrivelse
Promotion Er blevet erstattet med helt ny funktionalitet. Der vises en liste af planlagte og aktive tilbud, der vælges et tilbud, der vælges hvilke informationer der skal inkluderes og tilbuddet kan derefter udskrives, sendes som email eller gemmes som en PDF fil.
Forslag til tilbud Forslag slettes ikke længere når administrator laver et tilbud. I stedet markeres det som publiceret. Listen over forslag til tilbud kan vise enten nuværende eller publicerede forslag. Desuden kan et eksisterende forslag kopieres hvorved der oprettes et nyt forslag. HUSK at tilrette periode for forslaget.

5. maj 2016, version 9

Feature Beskrivelse
Rapport Tilføjelse den 8/7 til version 9, kun for Lokalfordele.
Antal transaktioner som faktureres holdes indenfor minimum og maksimum grænser defineret og i parantes vises det reelle antal transaktioner for ugen.
Rapport Tilføjelse den 8/7 til version 9
Rapporten vises nu på skærmen og der kan vælges mellem at gemme den som PDF, sende den som Email eller udskrive den.
Forslag til tilbud Tilføjelse den 8/7 til version 9, kun for Lokalfordele.
Start dato sættes default til næste søndag og slut dato sættes til den efterfølgende lørdag.
Kortholder oplysninger Tilføjelse den 8/7 til version 9, kun for Lokalfordele.
På siden med kortholder oplysninger (nyt kort eller "blyants"-knap) er Email og bemærknings felterne skjult.
Promotion Tilføjelse den 29/6 til version 9.
Promotion er opdateret med nye transitioner, slut dato vises og tekst font justeres så hele teksten altid er synlig i browser vindue højden.
For Lokalfordele: Tilbud uden betalingssted vises også og banner vises i toppen.
Forslag til tilbud Tilføjelse den 29/6 til version 9, kun for Lokalfordele.
Support for større billeder i forslag til tilbud.
Rapport Tilføjelse den 3/6 til version 9, kun for Lokalfordele.
Ugerapport er opdateret og inkluderer nu data fra flere programmer, overførte uger og ændrede tekst formuleringer.
Generelt Tilføjelse den 1/6 til version 9.
Quickguide kan nu kun findes i menuen efter log ind og efter at butik er valgt. Der er tilføjet specifik quick guide til Lokalfordele.
Generelt Tilføjelse den 3/6 til version 9.
Hvis der regnes med point så afrundes der nu både op og ned (1,5 afrundes til 2 point og 1,49 afrundes til 1point) ved indsæt og hæv i stedet for altid at runde nedad.
Forslag til tilbud Tilføjelse den 1/6 til version 9, kun for Lokalfordele.
Nyt menu punkt "Forslag til tilbud" er redesignet og der er indført billede roter funktion og billedet er begrænses til max 1Mb.
Dagsrapport Dato beregning er rettet
Forslag til tilbud Tilføjelse den 19/5 til version 9, kun for Lokalfordele.
Nyt menu punkt "Forslag til tilbud" hvor man kan oprette, rette og slette forslag til tilbud fra egen butik som sendes til administrator som herefter kan oprette tilbud udfra forslaget.
Generelt Et større redesign er foretaget på alle hovedsider. Header er kraftigt formindsket og footer er fjernet. I stedet er lavet en sidemenu i venstre side ('burger' menu) som indeholder information og links til andre sider. Designet giver mere plads til sideindhold og er især en fordel på små skærme. Hele skærmbredden udnyttes også. Desuden er links til andre sider lettere at finde og mere konsistent.
Log ind Hvis man har mere end én butik så vises nu en forenklet liste over kun butikker. Fordelskortet vælges automatisk hvis der kun er ét og hvis der er flere så vises en liste i sidemenuen på butikbonus hovedsiden. Det gør skift mellem butikker og fordelskort enklere og hurtigere.
Generelt Redesignet har også muliggjort brug af browser tilbage og frem knapperne til navigation mellem siderne.
Generelt Nyt menupunkt "Konfiguration" hvor der kan angives værdier i kr, % eller note på de 5 funktionsknapper på hovedsiden. Der kan gemmes værdier specifikt for hver kombination af valgt butik og fordelsprogram. Hvis der gemmes en konfiguration så vil den erstatte standard konfigurationen af funktionsknapperne. En tom konfiguration vil aktivere standard konfigurationen.
Transaktion Når der ikke er valgt et kort vises to nye knapper i stedet for de normale funktionsknapper. "Nyt E-kort" som benyttes til at lave et nyt elektronisk kort til en kunde. "MobilePay" som benyttes til at vise den seneste betaling til butikken, til verifikation af om en kundes betaling er gennemført.
Bruger oplysninger Ved nyt kort, på vinduet med bruger oplysninger, vises nu hvilket program som brugerens kort tilknyttes, som en ekstra validering.
Bruger oplysninger E-mail validering er forbedret og tillader nu også æøå.
Bruger oplysninger PIN kode validering er slået fra når mobil nummeret angives eller rettes.
Statistik Statistik siden er redesignet og omdøbt til "Rapport". Der tilføjet dagsrapport og ugerapport funktioner, hvor der generes PDF fil for valgt butik og periode indeholdende MobilePay betalinger. Benyttes til afstemning af kassen. Bemærk at ugerapport er kun tilgængelig for Lokalfordele butikker.
Statistik Hent Email liste funktionen er flyttet til sidemenuen som et menupunkt.
Generelt Log ind siden vises direkte hvis der navigeres til butikbonus.dk. Hovedsiden kan findes i menuen på log ind siden.
Generelt Hvis websiden tilføjes til startskærm så anvendes nu ButikBonus logoet.

1.februar 2016, version 8

Feature Beskrivelse
Log ind Ved valg af butik kan der nu søges efter butiks navn og der vises op til 15 butikker i listen af gangen mod før kun 10.
Log ind Når der vælges tilbage til log ind listen over steder så vises senest benyttede søgning og sidevalg.
Statistik, Email lists Opdater så det er ejer som får emailen tilsendt, informer brugeren om hvem der får email.
Glemt password Valider password skal fejlmelde på specialtegn

23. September 2015, version 7

Feature Beskrivelse
Transaktion Note indtastning sker nu med en dialogbox for at sikre at der afsluttes korrekt.
Nyt kort Når et nyt kort er identificeret åbnes en nyt vindue til valgfrit at tilføje information om brugeren (Telefon, E-mail, besked til bruger og i visse tilfølde klubvalg).
Ret kunde oplysninger Når et kort er valgt kan der trykkes på edit knappen (blyanten ved siden af kortet). Der er åbnes nu samme vindue som ved "Nyt kort", hvor kundens oplysninger kan opdateres.
Statistik Der er tilføjet mulighed for at få tilsendt en Email med en vedhæftet fil indeholdende kunde Email adresser. Kan benyttes til Email markedsføring og nyhedsbreve

10. Juni 2015, version 6 fejlrettelse

Feature Beskrivelse
Transaktion Ved indsæt og hæv bliver der nu checket på om beløbsfeltet er tomt og informeret om det specifikt i stedet for at give en mere generel fejlmelding.
Transaktion Info og fejl beskeder blev i visse tilfælde indsat som note på transaktioner.
Transaktion Note forsvinder hvis der er en fejlmelding f.eks at beløb ikke er indtastet. Note gemmes nu indtil transaktion er gået godt eller er blevet afbrudt.

8. Juni 2015, version 6

Feature Beskrivelse
Glemt password Proceduren er ændret, så i stedet for at et password generes automatisk, så åbnes en webside hvor brugeren selv kan angive nyt password. For at øge sikkerheden er der tilføjet capcha.
Konfiguration Navnet "OndoDots" er fjernet fra beskeder til brugeren for at supportere alle konfigurationer bedre.

11. Maj 2015, version 5

Feature Beskrivelse
Transaktion Der er tilføjet en valgfri mulighed for at tilføje en tekstlinie på en indsæt/hæv transaktion. For at aktivere funktionen skal en af funktionstasterne benyttes til det. Kontakt OndoDots eller WDPayment for konfiguration. Teksten vil vises på kortets transaktionsliste og på statistik listen og i APPen.
Transaktion Der tillades nu at indsætte 0 kr/point på et kort. Det kan benyttes hvis der skal oprettes kort uden værdi på.
Start På ButikBonus.dk start side er der tilføjet et link til ButikBonus quick guide, hvor der også kan vises en printvenligt PDF version.
Transaktion Der er tilføjet en konfiguration, så man kan vælge at kræve, at der er trykket på en funktionstast, inden der kan indsættes på et kort.
Transaktion Nye butikker med point konfiguration viser "Kr" i stedet for "Point" ved første transaktion. Initialiserings fejl rettet. Rettelsen øger desuden performance når nye kort registreres.

14. April 2015, version 4

Feature Beskrivelse
Transaktion Der er indført konfigurerbare advarsels grænse og maksimum grænse for hvor meget der kan indsættes. Kontakt Ondodots for at få defineret grænserne. Overstiger det indtastede maksimum grænsen kan der ikke indsættes. Overstiges advarsels grænsen så skal brugeren trykke OK som en ekstra check for at indsætte.

3. Marts 2015, version 3

Feature Beskrivelse
Release Release plan er tilføjet (denne side). Tryk på Release knap nederst på ButikBonus.dk startside.
Transaktion Hvis skærmbredden er lille så vises færre kolonner i transaktionslisten. Samme ændering er indført på statistik siden.
Transaktion Der er indført en beløbsgrænse på transaktioner på 10.000 Kr.
Statistik Der er tilføjet en knap til at sende en Excel fil med E-mail.
Transaktion Der supporteres nu at der kan køres med andet end Kr som enhed f.eks kan der benyttes Point i stedet for.
Login Hvis man har mange butikker eller fordele vises en række knapper til direkte sideskift i stedet for forrige/næste knapper.

3. Februar 2015, version 2

Feature Beskrivelse
Start ButikBonus.dk start side tilføjet med kort introduktion, kontaktformular og knap til login side.
Promotion Promotion side tilføjet. Efter log ind trykkes på logo i toppen (åbner i samme vindue og i fuld skærm) eller på Promotion ikonet i bunden (åbner i nyt vindue, maksimer vinduet med at trykke på F11, du kan også kopiere linket til denne side og benytte det hvor som helst, blot der er internet adgang ved opstart af siden. Promotion siden henter alle data én gang ved opstart og kan efterfølgende køre uden internetforbindelse).
Chat Tilføjet support chat / send email funktion. Klik på support ikonet nederst på ButikBonus siden (efter log ind). Hvis du har problemer eller spørgsmål så kontakt os endelig.
Saldo Saldo tilføjet på butiks transaktionsliste.
SMS Tilføj eller ændre telefonnummer -> spørg om der skal sendes SMS.
Statistik Hvis ejeren af fordelen (Gavekort/Bonuskort) er logget ind så tilføjes "Alle" muligheden i listen af butikker. Ejeren kan derved se statistik på enkeltbutikker tilknyttet eller alle butikker samlet. Alle andre logget ind kan kun hente statistik på den butik de er tilknyttet.
Admin Admin link på butikstitel i toppen virker ikke når der kun er én butik tilknyttet.
Statistik Edit cursor over tabel er fjernet.
Vis transaktioner Indtast mobilnr -> Flere kort er fundet-> Vælg kort -> Transaktioner vises automatisk, i stedet skal knappen "Vis transaktionsliste" vises.

22. december 2014, version 1

Feature Beskrivelse
Transaktion Gå tilbage efter transaktion og vis de 10 seneste transaktioner fra butikken.
SMS Send en SMS med link til Ondodots APP download.
Server SSL og PHP session support. Cache styring justeret. Global fejl håndtering tilføjet.
Transaktion Vis transaktionsliste for valgt kortnummer.
Password Glemt password feature på login side.
Log ind Sider med forrige/næste skift på tabel på Login side hvis der er flere end 10 tilknyttede butikker.
Søg Søg efter kortnummer. Hvis kortet ikke findes under den valgte fordel, men er fundet under en anden fordel, så skiftes der tilbage til listen ved login, så korrekt fordel kan vælges.
Admin Ved at klikke på butikkens titel efter log ind åbnes administrations siden hvor de basale kontakt informationer om butikken kan opdateres. Oplysningerne benyttes i Ondodots APP så kunderne kan finde butikken.
Info Besked vinduerne er opdateret med forbedret layout.
Tilbage Tilbage knappen på butikbonus siden går nu til login liste og viser listen at tilknyttede butikker uden at der foretages logout, hvis man har flere butikker tilknyttet.
Transaktion Vis transaktionsliste forsvinder når kort ikke er fundet.
Statistik Edit cursor over tabel er fjernet.
Vis transaktioner Indtast mobilnr -> Flere kort er fundet-> Vælg kort -> Transaktioner vises automatisk, i stedet skal knappen "Vis transaktionsliste" vises.